martes, 7 de junio de 2011

Frederick i el periode d'adaptació


El conte de Frederick, serveix molt per reflexionar sobre la manera de ser d‟un mateix i pensar amb els demés des d‟un punt de vista positiu.
Inicialment, ens va agradar el conte per la manera com explicava els continguts i, les idees que ens sorgien per contar-lo, ja que el conte fa referència i mostra elements molt diversos per tractar la temàtica (olors, colors, sensacions, el poema...).

Arrel d'aquest conte, pretenem tractar el marc teòric del període d‟adaptació quan l‟infant s'incorpora a l'escola a mitjan curs.

Sobre aquest aspecte és del que menys informació i recursos hem trobat per afrontar-ho. Ens hem plantejat que un dels conflicte amb els que ens podem trobar és que el grup-classe no accepti el nouvingut, tant perquè és nou i els subgrups de la classe, que ells mateixos han conformat segons la personalitat que tenen, estan fets, com perquè aquest nen té una manera de ser diferents, que destaca.

El conte de Frederick ens serveix per solucionar aquest problema durant el període d‟adaptació.

El conte està narrat i, en un principi està fet per ser contat sense representació. Nosaltres hem cregut convenient que fos representat amb l‟objectiu que s‟entengui millor, tenint en compte que són alumnes de P3 i com més real sigui la seva explicació millor ho entendran i comprendran.
Per això hem hagut de fer un seguit de variacions per tal d‟adaptar el conte als nostres objectius.

Per introduir el conte, posarem el començament d‟un vídeo trobat per internet sobre el conte de tal manera que els serveixi als alumnes per a contextualitzar el conte dins l‟ambient real on es desenvolupa l‟acció. D‟aquest vídeo, llevarem el volum, ja que el conte està explicat en anglès, però hi afegirem un suport musical per tal de captar la seva atenció i serà la narradora del nostre conte qui s‟encarregarà d‟acompanyar-lo amb l‟explicació que li correspon. A més a més, als infants els agraden molt les pel·lícules amb dibuixos i això els motiva per a escoltar.

A partir d‟aquí el primer que hem fet ha estat pensar com l‟anàvem a contar i quin recurs utilitzaríem, atès que no volíem que el conte fos explicat només per mitjà del vídeo. Pensant també amb la diversitat, consideràvem necessari que hi hagués molt de suport visual. Per aquestes raons hem elaborat unes titelles amb forma de ratolí, que han quedat molt mones, serem nosaltres els personatges del conte, que donarem la veu als ratolins i, a mida que es vagi desenvolupant el conte anirem introduint elements reals que ens ajudaran a per partícips als alumnes.
Suport visual, representació real amb un llenguatge planer que relaciona el que es diu amb accions, fer partícips als alumnes del conte i variació de recursos considerem que són la clau per adaptar el recurs i poder arribar a la diversitat de l‟aula.
Per fer tot això, hem canviat parts específiques del conte, per adaptar-lo als recursos dels que disposem.

En el conte, Frederick, fa referència a una sèrie d‟elements com són els raigs del sol, els colors i les paraules, que introdueix a partir de la frase: „tanqueu els ulls i imagineu-vos...‟ i nosaltres hem cregut que era necessari implicar als infants en tot aquest món emprant més coses que la imaginació.
Per aquest motiu hem substituït aquests elements per altres que puguem tenir físicament i que puguin ser percebuts a través dels sentits per la resta de la classe.

El resultat és:
“Acluqueu els ulls: sentiu la calor dels raigs del sol? (les que no interpreten el personatge de Frederick s’acostaran a les companys que tindran els ulls tancats i els passaran per la pell una llum calenta; a la vegada, Frederick esperarà la resposta del grup); i ara, que oloreu la fragància de les roses? i la de la canella? I el romero? (es repeteix la mateixa acció per a cada pregunta emprant pètals de rosa, canella i romero); que sentiu el soroll de l’aigua i la seva sensació? (farem sonar aigua i després els hi esquitxarem amb un poquet d’aigua de mar a la cara)”.
Finalment, per introduir el concepte de lectura, el poema final que diu Frederick, estarà en suport visual. La persona que interpreti en Frederick el llegirà i, d‟aquesta manera, es convida als infants a participar al final del conte i la possibilitat de seguir la lectura. Som conscient que els nens de P3 no sabem llegir, però és a partir d‟aquestes experiències quan els infants aprenen el concepte de lectura i coneixen la seva finalitat, a la vegada que relacionen els sons de la mestra amb allò escrit.

Com es pot veure, tot el que es fa per contar el conte –suport visual, sensacions, suport gràfic, colors i olors, explicació verbal- són recursos que serveixen per a l‟atenció a la diversitat a la vegada que faciliten la comprensió per a la resta de la classe.

A l‟hora de plantejar-nos la manera com contar el conte ja hem partir de la idea que tot allò que afavoreix la comprensió pels alumnes amb necessitats educatives, sempre resulten beneficiosos per tots els infants de la classe.

PROPOSTES D’APLICACIÓ DEL CONTE EN ALTRES CONTEXTOS

En ser un conte, que segons el nostre criteri, té una temàtica molt oberta, considerem que a més a més de tractar els temes mencionats, també es pot aplicar a moltes altres situacions. D‟aquestes hem destacat:

 Tractar conflictes relacionat amb la manera de ser de cada individu. A l‟escola moltes vegades hi ha baralles com a conseqüència de no compartir material, opinions... que amb el conte es podria fer reflexionar.

 Distensió i entreteniment. Aquesta seria una característica comuna a tots els contes. Quan els infants arriben del pati, quan estan molt nerviosos i no presten atenció, el conté és molt útil per calmar l‟ambient ja que els infants han de tenir la capacitat d‟escolta que hem mencionat en el punt 3. Tot i així un conte sempre s‟ha de contar perquè té una finalitat concreta. Per tant no emprarem el conte perquè sí.

 Lectura i escriptura. A partir del poema que es troba al final del conte, podem fer un joc lingüístic on els infants hagin de substituir les paraules que conté per altres que ritmin. D‟aquesta manera coneixem les característiques d‟un poema i enriquim el nostre vocabulari.

 Música. Un dia diferent al que es va contar el conte, la mestra per treballar una cançó, pot fer referència al conte dient: què recordeu el conte den Frederick? Avui escoltarem una cançó que va compondre ell, si és una cançó anònima.

 Sensacions. Nosaltres mateixes hem emprat aquest recurs adaptant-lo a les nostres finalitats. La mestra, si vol treballar unes sensacions concretes, pot emprar aquest conte per introduir els elements que vulgui, substituint el que hi ha per altres que a ella li interessi o que els infants vulguin.
Tanmateix enlloc de ser la mestra qui canviï les sensacions, poden ser els mateixos fillets, que segons els seus interessos i gustos, escollin els materials.

 Projecte sobre els ratolins. A partir del conte podem aprofundir en la vida dels ratolins. Amb el conte es pot veure que viuen en una cova, que recullen aliments per l‟hivern, que mengen nous i blat i que viuen en grup...Sense cap dubte, ha estat un treball genial Ana i Érika!! a seguir endavant!

No hay comentarios:

Publicar un comentario